Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2013

Công bố lưu hành mỹ phẩm - dich vụ được Topiclaw đẩy mạnh

Topiclaw  đến thời điểm này vẫn là nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất và rẻ nhất, song song với công bố thực phẩm, dịch vụ công bố mỹ phẩm của Topiclaw cũng thu được thắng lợi lớn.

Cuối tuần này +Nguyễn Linh sẽ tổng kết lại các khách hàng liên quan tới dịch vụ công bố mỹ phẩm, thống kê cho thấy tín hiệu từ dịch vụ này rất khả quan, nhiều hơn tuần trước khoảng chục bộ hồ sơ. Topiclaw đang tiến lên về chất lượng dịch vụ nên khách hàng vẫn đặt niềm tin tưởng vào đội ngũ chuyên viên của chúng tôi.

Hy vọng sang tuần sau Topiclaw sẽ nhận được hợp đồng dịch vụ theo xu hướng tăng lên như hiện tại ...