Thứ Ba, 9 tháng 4, 2013

Thực phẩm công bố không phải đơn giản

Khách hàng dạo này thường hay xin được tư vấn về hồ sơ công bố thực phẩm+Nguyễn Linh vẫn tư vấn cụ thể cho khách hàng, nhưng việc công bố thực phẩm rất phức tạp, trong quá trình kiểm tra hợp lệ của hồ sơ và các giấy tờ của khách hàng thì thấy rằng khách hàng thường vướng mắc ở các giấy CFS, Health Certificate vì thế việc khách hàng tự nộp hồ sơ là không phải dễ, ngoài ra các thành phần trong bảng phân tích thành phần có thể vượt quá chỉ tiêu lưu hành của Việt Nam.

Thực phẩm là thứ hàng hóa phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của khách hàng và nói chung là người tiêu dùng trong nước nên các cơ quan chức năng của ta kiểm tra rất chặt và gắt gao lắm !

+Nguyễn Linh ghi chép !

Trên blog là ý kiến riêng tư của các luật sư Topiclaw, có thể ban tư vấn có ý kiến khác.
Liên hệ tới Topiclaw để được tư vấn trực tiếp