Thứ Năm, 14 tháng 3, 2013

Rượu VodKa được công bố tại Topiclaw

Tuần vừa qua Topiclaw đã hoàn thành công bố rượu với nhãn hiệu Vodka của công ty bia rượu nước giải khát Hà Nội.

Sản phẩm lần này của công ty gồm các loại chai rượu 750 ml và nhiều loại gồm: 33 độ và 40 độ, loạt sản phẩm còn có cồn 90 độ dùng dân dụng hoặc nấu ăn, làm nhiên liệu đun bếp cồn ...

+Nguyễn Linh ghi chép !