Thứ Ba, 12 tháng 3, 2013

Rất nhiều thực phẩm đồ hộp được công bố tại Topiclaw

Hôm qua +Nguyễn Phương Yên có nhận được một thùng thực phẩm là đồ hộp được nhập khẩu từ Hàn Quốc gửi về cho Yên để công bố thực phẩm.

Các sản phẩm này sau khi được kiểm nghiệm sẽ được lập hồ sơ công bố thực phẩm để lưu hành, doanh nghiệp lần này là khách quen nên được giảm giá 10% cho đợt công bố này.

Thực phẩm lần này Yên nhận được là một loạt các sản phẩm thịt hộp bao gồm: thịt heo, thịt gà, cá hồi đóng hộp và một vài các loại rau.

Tất cả đã được anh +Lại Cao Sơn gửi lên cơ quan nhà nước để kiểm nghiệm và sớm ra được công bố cho doanh nghiệp !

+Nguyễn Phương Yên ghi chép !