Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2013

Lại một hợp đồng thành lập công ty bất động sản

Tôi vẫn cứ ngỡ là bất động sản đóng băng và đang tìm nút để tháo, ấy vậy mà vẫn có nhiều hợp đồng thành lập công ty gửi tới Topiclaw.

Tối nay tôi và anh +Quang Hiển Nguyễn đang trực điện thoại thì một cuộc thoại hay ho và quý báu nhất buổi tối: thành lập công ty tư vấn về bất động sản, trong miền nam.

Lại nói thêm về thành lập công ty bất động sản, nếu để tên như thế là phải có vốn pháp định, ký quỹ, và thậm chí phải có chứng chỉ hành nghề tư vấn ... nhưng người này chỉ để tên là tư vấn thôi hoặc đăng ký ngành nghề tư vấn thì chỉ cần đòi hỏi chứng chỉ tư vấn bất động sản là xong xuôi hồ sơ.

Khách hàng thành lập lần này khá trẻ, khoảng 25 tuổi nhưng đã có chí tiến lên không sợ súng, hoặc chăng họ đang nhìn thấy thị trường bất động sản khởi sắc ?

+Nguyễn Linh  ghi chép !