Thứ Hai, 4 tháng 3, 2013

Đăng ký nhãn hiệu - hợp đồng đầu tiên của năm

Hôm nay +Nguyễn Linh rất vui thông báo với mọi người là Linh đã nhận được hợp đồng đầu tiên về đăng ký nhãn hiệu, một khách đến từ Hà Nội.

Doanh nghiệp này là một trong những doanh nghiệp sản xuất đồ gỗ lớn tại miền Bắc, sản phẩm của công ty rất đa dạng về chủng loại, nhóm đăng ký sở hữu trí tuệ không rộng nhưng có một chiến lược lớn của công ty để phát triển thị trường và sản phẩm.

Nhãn hiệu được bảo hộ là nhãn hiệu chưa từng xuất hiện trên thị trường, công ty cũng đăng ký kiểu dáng công nghiệp sau đó mới đưa vào sản xuất đại trà, đây là việc làm cẩn thận bảo vệ tài sản trí tuệ của công ty trước muôn vạn cạnh tranh trên thị trường.

ĐỌc bài ông lớn mất thương hiệu như thế nào trên blog luật mới thấy được vai trò của việc đăng ký nhãn hiệu quan trọng thế nào với doanh nghiệp !

+Nguyễn Linh ghi !