Thứ Hai, 4 tháng 3, 2013

Đăng ký độc quyền sản phẩm - xu hướng mới ?

Dạo này khách gọi cho chúng tôi nhiều về đăng ký độc quyền sản phẩm, dường như các bài học về sở hữu trí tuệ của các ông lớn đã làm ảnh hưởng tới tâm lý của doanh nghiệp, hay là tăng nhận thức về tầm quan trọng của đăng ký độc quyền sản phẩm và phát triển thị trường ?

Tôi thấy xu hướng khách hàng ngày càng quan tâm nhiều tới sở hữu trí tuệ, đặc biệt là đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm mà họ đã dày công sáng tạo, nhiều bài học về sở hữu trí tuệ như võng xếp Duy Lợi hay kẹo dừa bến tre đã là một bài học đắt giá cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước - nói chung là doanh nghiệp Việt.

+Nguyễn Quang Hiển Ghi chép !