Thứ Hai, 25 tháng 2, 2013

Xin giấy phép báo điện tử tổng hợp

Trong thời gian qua có rất nhiều khách đăng ký xin giấy phép báo điện tử tổng hợp nhưng đều vướng mắc chung ở một khâu rất quan trọng đó là văn bản đồng ý cho trích dẫn tin của những báo mà trang web chuẩn bị xin giấy phép.

Topiclaw xin lưu ý các bạn là một trang trích dẫn báo điện tử hoặc trích tin của các trang khác đều phải có văn bản đồng ý của các trang mà các bạn muốn trích dẫn.

Liên hệ tới TOpiclaw để được tư vấn thêm các bạn nhé !