Thứ Tư, 27 tháng 2, 2013

Tư vấn đầu tư nước ngoài đã tăng

Trong các dịch vụ của Topiclaw có dịch vụ đầu tư nước ngoài, đây là một trong những dịch vụ TOpiclaw cung cấp với giá rẻ nhất so với các công ty luật.
Theo dự đoán của +Nguyễn Linh  một luật sư của Topiclaw thì khả năng trong năm nay tư vấn đầu tư nước ngoài sẽ là dịch vụ thu lại nhiều lợi nhuận nhất cho công ty.
Trong các trang mạng thì tình hình tư vấn đầu tư nước ngoài đã tiến triển, nhiều chuyên gia nước ngoài phân tích thị trường Việt sẽ là một trong những thị trường cực kỳ hấp dẫn sau khủng hoảng, điều này đang thu hút các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào các khu công nghiệp và các ngành nghề mũi nhọn của Việt Nam !