Thứ Tư, 27 tháng 2, 2013

Công bố thực phẩm - hồ sơ nhiều, thủ tục nhiều

Vừa chạy vài vụ công bố thực phẩm, hồ sơ dầy khoảng một gang tay A4 giấy. Anh hồ sơ vừa chạy về mặt tím đen, chắc là do mất ngủ với lũ hồ sơ cồng kềnh, lo lắng cho cả thủ tục kiểm nghiệm thực phẩm tại các trung tâm, và cũng bởi vì với mỗi bộ hồ sơ không được phép sai sót nên các vị cứ căng ra làm, tưởng nhiều việc mà sướng, chỉ sướng là có việc thôi !

Các thực phẩm khi nhập khẩu hay tự sản xuất thì đều phải công bố, riêng Topiclaw có mối quan hệ rộng với các doanh nghiệp nhập khẩu nên việc lúc nào cũng có, đều đặn và đều đặn !