Thứ Ba, 4 tháng 12, 2012

Thành lập doanh nghiệp - cuối năm việc gì cũng chậm

Cuối năm các doanh nhân tương lai dành hơi dành sức cho sang năm để tránh đóng phí môn bài hai lần, như vậy tát cả các dịch vụ thành lập doanh nghiệp đều chững lại, hiện nay hầu hết các công ty luật chuẩn bị ủ mưu cho các kế hoạch cho sang năm !

Topiclaw cũng đang triển khai các chương trình tri ân khách hàng nhằm thúc đẩy bán dịch vụ và tăng độ uy tín của công ty !

Hẹn gặp lại các bạn !