Thứ Hai, 17 tháng 12, 2012

Thành lập công ty nên chuẩn bị những gì ?


Để thành lập công ty, bạn cần chuẩn bị những tiền đề cơ bản cho việc thành lập công ty như: lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp với ý tưởng kinh doanh của khách hàng, chuẩn bị trụ sở thuộc quyền sử dụng hợp pháp của công ty...

Để thành lập công ty, khách hàng cần chuẩn bị những tiền đề cơ bản cho việc thành lập như:
- Lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp với ý tưởng kinh doanh của Khách hàng.
- Chuẩn bị trụ sở thuộc quyền sử dụng hợp pháp của công ty.
- Vốn thành lập công ty: Việc lựa chọn vốn điều lệ của công ty là việc rất quan trọng. Vốn điều lệ của công ty là số vốn do các thành viên đóng góp, Chúng tôi sẽ tư vấn cho khách hàng mức vốn điều lệ phù hợp với quy mô và phương án phát triển kinh doanh của doanh nghiệp, cơ cấu góp vốn và tỷ lệ phân chia quyền và lợi ích giữa các thành viên/cổ đông công ty.

- Lựa chọn ngành nghề kinh doanh theo phương án kinh doanh và tham chiếu theo theo quy định của Pháp luật về đăng ký kinh doanh để thực hiện thủ tục đăng ký thành lập công ty.

- Lựa chọn người đại diện theo pháp luật của công ty. Về chức danh người đại diện theo pháp Luật của công ty, chức danh người đại diện là giám đốc (tổng giám đốc) hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Đặt tên công ty: Tên công ty có rất nhiều ý nghĩa, lên lựa chọn đặt tên Công ty ngắn gọn, dễ nhớ, dễ phát âm và tiêu chí đầu tiên khi đăng ký kinh doanh là tên Công ty không trùng với các công ty đã thành lập trước đó (trên địa bàn tỉnh, thành phố).

- Khách hàng chuẩn bị chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) bản sao có công chứng của người đại diện theo pháp luật, thành viên/cổ đông để thực hiện đăng ký kinh doanh.