Thứ Hai, 17 tháng 12, 2012

giấy phép xây dựng có thể cấp từng hạng mục

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở đô thị phải có kết quả thẩm định đảm bảo độ an toàn chịu lực, cháy nổ...

Bộ Xây dựng vừa có một số đề xuất về cấp phép xây dựng với nội dung hoàn toàn mới, dự kiến sẽ được đưa vào dự thảo nghị định về cấp phép xây dựng do Bộ soạn thảo.

Cụ thể, khi chưa đủ điều kiện được cấp giấy phép xây dựng cho cả công trình hoặc tất cả các công trình của dự án, chủ đầu tư có thể đề nghị cấp giấy phép xây dựng cho từng hạng mục hoặc từng công trình của dự án.

/uploads/articles/2010/08/1281494410-359395.jpg
Sơ đồ quy trình cấp giấy phép xây dựng
Việc cấp giấy phép xây dựng với nhà ở đô thị cũng sẽ được quy định chặt chẽ nhằm hạn chế tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực của cán bộ làm thủ tục cấp phép. Theo đó, trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở đô thị, chủ nhà phải có kết quả thẩm định đảm bảo độ an toàn chịu lực, phòng chống cháy nổ, môi trường, điều kiện cấp điện, nước. Công trình sẽ được cấp phép khi đáp ứng đủ điều kiện: Phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 hoặc quy chế quản lý kiến trúc quy hoạch; bảo đảm về chỉ giới, thiết kế đô thị, an toàn đối với công trình xung quanh; bảo đảm hành lang bảo vệ đê điều, giao thông; không làm ảnh hưởng đến các công trình lân cận về kết cấu, kiến trúc, môi trường, cấp thoát nước, ánh sáng…

Một điểm đáng chú ý nữa là việc điều chỉnh giấy phép xây dựng cũng sẽ được quy định cụ thể trong trường hợp điều chỉnh thiết kế làm thay đổi kiến trúc mặt chính công trình, vị trí xây dựng, các chỉ giới, cốt nền, diện tích xây dựng, chiều cao, số tầng. Việc gia hạn giấy phép xây dựng cũng sẽ được bãi bỏ trong thời gian tới. Thay vào đó, chủ nhà phải đề nghị cấp lại giấy phép hoặc đề nghị điều chỉnh thời gian hoàn thành công trình nếu đến thời hạn ghi trong giấy phép công trình vẫn chưa hoàn thành.

Theo Bộ Xây dựng, những vướng mắc và hướng tháo gỡ trong cấp phép xây dựng sẽ được thảo luận tại hội nghị về cấp phép xây dựng do Bộ tổ chức vào ngày 12-8.