Thứ Sáu, 11 tháng 4, 2014

Chúc mừng Nguyễn Hiển mở dịch vụ làm seo

Hôm nay vừa nhận được thông tin +Nguyễn Hiển đã mở dịch vụ làm seo để giúp các khách hàng của mình, lại kết hợp cùng công ty Việt Tín để cung cấp gói dịch vụ thiết kế website free cho các khách hàng của Việt Tín.
Chúng tôi xin chúc mừng anh và chúc anh đạt được mục tiêu trên con đường kinh doanh của mình !

Nguyễn Hiển là một trong các chuyên viên cứng của Việt Tín, anh ngoài tư vấn luật ra còn có thể làm được nhiều các công việc khác như thiết kế website và làm seo, việc anh mở thêm dịch vụ hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới tiến độ của công việc bên Việt Tín !

Chúc anh thành công !