Thứ Hai, 16 tháng 12, 2013

Đăng ký bảo hộ bản quyền game

game hay các sản phẩm là phần mềm máy tính được pháp luật bảo hộ qua hình thức đăng ký là bản quyền tác giả, chúng tôi - Việt Tín là một trong các hãng luật lớn nhất với nhiều chuyên viên sẽ tư vấn cho các bạn các vấn đề pháp lý liên quan xung quanh việc đăng ký bảo hộ cho game !

Với nhiều luật sư chuyên tư vấn đăng ký sở hữu trí tuệ cùng với sự am hiểu sâu sắc luật sở hữu trí tuệ chúng tôi chắc chắn sẽ tư vấn cho các bạn các thủ tục hồ sơ cần thiết nhất để bảo hộ cho game.

Việt Tín chúng tôi chuyên tư vấn đăng ký bảo hộ bản quyền tác giả cho các doanh nghiệp và cá nhân có nhu cầu, chúng tôi đã đăng ký bảo hộ cho rất nhiều doanh nghiệp sản xuất game, trò chơi trực tuyến trên mạng,với đội ngũ chuyên viên chuyên tư vấn đăng ký bảo hộ bản quyền tác giả và sự am hiểu sâu sắc luật sở hữu trí tuệ nên chắc chắn chúng tôi là nhà cung cấp dịch vụ giá thành thấp nhất và chất lượng cao nhất !


Hồ sơ để đăng ký bản quyền gồm:

  1. Hai (02) chứng minh thư hoặc hộ chiếu của tác giả;
  2. Giấy ủy quyền theo mẫu của Việt Tín soạn thảo. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký tên và chuyển lại hai (02) bản;
  3. Giấy cam đoan theo mẫu của Việt Tín soạn thảo. Tác giả ký tên và chuyển lại cho Việt Tín hai (02) bản;
  4. Kịch bản game cần đăng ký, 02 bản;
  5. Bản mô tả chương trình game, 02 bản.
Xin xem thêm thông tin: http://maxexpress.net/post/67162795607/ang-ky-ban-quyen-cho-game-truc-tuyen