Thứ Ba, 2 tháng 7, 2013

Kinh doanh là gì và các thủ tục hồ sơ xin giấy phép đăng ký kinh doanh

    Kinh doanh là nghành nghề phố biến trong cuộc sống hiện nay . Kinh doanh thường thể hiện qua các hoạt động buôn bán và được thể chế kinh doanh như công ty , doang nghiệp, tư nhân ... Kinh doanh là hoạt động tổ chức của một tập thể hay cá nhân nhằm mục đích đem lại lợi nhuận qua các hoạt động : quản trị, tiếp thị, tài chính, kế toán. Vậy để có thể kinh doanh một cách công khai và minh bạch thì giấy phép kinh doanh là cần thiết.


    Đăng ký kinh doanh là thủ tục phải tiến hành để thành lập doanh nghiệp và Giấy phép kinh doanh là một trong những thủ tục hành chính bắt buộc của nhà nước nhằm quản lý các công việc kinh doanh của doanh nghiệp và thương nhân.Bất cứ hình thức kinh doanh nào hợp pháp trong nước đều phải xin giấy phép kinh doanh !

Topiclaw sẽ tư vấn cho bạn về các thủ tục hồ sơ cần thiết để có được giấy phép kinh doanh một cách nhanh nhất như sau :

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh

1. Văn bản đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh theo mẫu của Bộ Thương mại.
2. Bản giải trình việc đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm a, b, c, d khoản 1 Điều 4 Nghị định này.
3. Nội dung kinh doanh mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa dự kiến của doanh nghiệp.
4. Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư.

Quy trình cấp Giấy phép kinh doanh

1. Doanh nghiệp nộp 03 bộ hồ sơ, trong đó có 01 bộ hồ sơ gốc cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và gửi hồ sơ lấy ý kiến của Bộ Thương mại. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ.
3. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Thương mại gửi ý kiến bằng văn bản về những vấn đề thuộc chức năng quản lý của mình.
4. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến của Bộ Thương mại, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc cấp Giấy phép kinh doanh.
Trường hợp không cấp Giấy phép kinh doanh, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho doanh nghiệp.
5. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày cấp Giấy phép kinh doanh, cơ quan tiếp nhận hồ sơ sao gửi Giấy phép kinh doanh đến Bộ Thương mại và Ủy ban nhân dân tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Nội dung và thời hạn hiệu lực của Giấy phép kinh doanh

1. Nội dung của Giấy phép kinh doanh bao gồm:
a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
b) Nội dung kinh doanh mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa theo quy định tại Điều 12 Nghị định này;
c) Thời hạn hiệu lực của Giấy phép kinh doanh.
2. Đối với trường hợp quy định tại Điều 5 Nghị định này, thời hạn hiệu lực của Giấy phép kinh doanh bằng thời hạn hoạt động của dự án đầu tư được ghi trong Giấy chứng nhận đầu tư.

Bạn sẽ cảm thấy hai lòng khi được tư vấn trực tiếp tại Topiclaw về các dịch vụ xin giấy phép kinh doanh. Hãy liên hệ trực tiếp để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn một cách tốt nhất.

Địa chỉ tại Miền Bắc : Lô 32 liền kề 8 Văn Khê phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
Điện thoại : 04 63251730

Địa chỉ tại Miền Nam : Số 168 phường Cô Giang quận 1 thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại : 08 62763915