Thứ Sáu, 12 tháng 7, 2013

Các trường hợp trình tự được gia hạn giấy phép LĐ

  Bạn muốn biết các trường hợp và trình tự được cấp phép gia hạn giấy phép lao động tại Việt Nam. Vậy bạn sẽ không còn phải lo lắng về điều đó nữa vì Topiclaw nhà tư vấn tốt nhất sẽ giúp bạn giải quyết thắc mắc đó một cách nhanh nhất.

Các trường hợp được gia hạn giấy phép lao động


 • Người sử dụng lao động đã có kế hoạch và đang đào tạo người lao động Việt Nam để thay thế cho công việc mà người nước ngoài đang đảm nhận, nhưng người lao động Việt Nam chưa thay thế được và người nước ngoài đó không bị xử lý kỷ luật lao động theo quy định tại điểm b, điểm c khoản 1 điều 84 của Bộ Luật lao động đã sửa đổi, bổ sung năm 2007.
 • Người nước ngoài vào Việt Nam làm việc theo quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 điều 1 của Nghị định này mà các công việc đòi hỏi quá 36 (ba mươi sáu) tháng.
 • Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động
 • Mỗi người lao động làm 02 bộ hồ sơ:
 •  01 Bộ hồ sơ nộp cho  Sở lao động Tương binh và Xã hội tỉnh, thành phố nơi mà đơn vị sử dụng lao động đặt trụ sở;
 •  01 Bộ hồ sơ lưu tại Đơn vị sử dụng lao động.

Đối với người lao động nước ngoài làm việc theo hình thức hợp đồng lao động, bao gồm các tài liệu sau:


 •  Đề nghị gia hạn giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo mẫu quy định của Bộ lao động- Thương binh và xã hội. Trong đó phải nêu rõ lý do chưa đào tạo được người Việt Nam để thay thế, họ tên những người Việt Na.
 •  Bản hợp đồng lao động.
 •  Giấy phép lao động đã được cấp.
 • Đối với người nước ngoài làm việc theo hình thức thực hiện các loại hợp đồng về kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao, giáo dục, y tế và nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng, hồ sơ bao gồm:
 •  Đề nghị gia hạn giấy phép lao động của đối tác phía Việt Nam theo mẫu quy định của Bộ lao động – thương binh và Xã hội;
 •  Bản sao hợp đồng ký kết giữa đối tác phía Việt Nam và phía nước ngoài;
 •  Giấy phép lao động đã được cấp.

Thời hạn gia hạn của giấy phép lao động


 • Thời hạn gia hạn của giấy phép lao động phụ thuộc vào thời gian làm việc tiếp của người nước ngoài cho người sử dụng lao động được xác định trong hợp đồng lao động hoặc văn bản của phía nước ngoài làm việc tại Việt Nam hoặc hợp đồng ký kết giữa đối tác phía Việt Nam và phía nước ngoài.
 • Thời hạn tối đa cho mỗi lần gia hạn là 36 (ba mươi sáu) tháng.
 • Địa điểm nộp hồ sơ : Người lao động, đơn vị sử dụng lao động trực tiếp nộp hồ sơ Xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Sở lao động Thương Binh và Xã hội tỉnh, thành phố mà đơn vị sử dụng lao động có trụ sở chính.

Trình tự gia hạn giấy phép lao động:


 • Trước ít nhất 30 ngày, kể từ ngày giấy phép lao động hết hạn người sử dụng lao động hoặc đối tác phía Việt Nam phải nộp 01 (một) hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động cho Sở lao động - Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao động đó.
 • Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phải gia hạn giấy phép lao động.
 • Nhận giấy phép lao động đã gia hạn
Dịch vụ gia hạn giấy phép lao động, xin giấy phép lao động là một trong những dịch vụ luật tốt nhất của Topiclaw. Nếu bạn thấy khó khăn trong quá trình thực hiện thì hãy liên hệ với Topiclaw để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.

Thông tin liên hệ với chúng tôi:Trụ sở chính Panamax
Lô 32 liền kề 8 Văn Khê, Phường La Khê Quận Hà Đông, Tp Hà Nội
Điện thoại: 04 63251730

Văn phòng HCM City
Số 168 Cô Giang Phường Cô Giang Quận 1 Tp Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08 6276391