Thứ Tư, 19 tháng 6, 2013

Thủ tục giấy phép công bố các loại sản phẩm


    Các loại sản phẩm khi mới nhập khẩu về hoặc sản xuất trong nước đều cần phải có công bố sản phẩm và Topiclaw cung cấp các loại dịch vụ công bố sản phẩm đó là
 • Công bố mỹ phẩm
 • Công bố mỹ phẩm trong nước
 • Công bố mỹ phẩm nhập khẩu
 • Công bố lưu hành mỹ phẩm
 • Đăng ký mỹ phẩm
 • Hồ sơ công bố mỹ phẩm
 • Thủ tục công bố mỹ phẩm
 • Công bố thực phẩm
 • Công bố thực phẩm trong nước
 • Công bố thực phẩm nhập khẩu
 • Công bố chất lượng thực phẩm
 • Công bố thực phẩm chức năng
 • Công bố hương liệu thực phẩm
 • Công bố phụ gia thực phẩm
 • Công bố sản phẩm
 • Công bố hợp chuẩn
 • Công bố tiêu chuẩn cơ sở
 • Công bố tiêu chuẩn chất lượng
    Và còn một số dịch vụ công bố sản phẩm khác nữa .Hãy gọi điện thoại trực tiếp đến Topiclaw để được tư vấn miễn phí về  hoặc xem ở đây để biết thêm chi tiết