Thứ Sáu, 21 tháng 6, 2013

Thủ tục công bố hương liệu thực phẩm tại Topiclaw

Thủ tục công bố hương liệu thực phẩm tại Topiclaw như sau :1. Hồ sơ đăng ký:
-     Đơn xin công bố và lập hồ sơ công bố hương liệu thực phẩm (do Topiclaw soạn thảo)
-     Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất hương liệu thực phẩm (02 bản sao y công chứng)
-     Giấy Đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh hương liệu thực phẩm (02 bản sao y công chứng)

Nếu sản phẩm nhập khẩu phải cung cấp:
1.   Giấy phép lưu hành tại nước sở tại (Certificate of Free Sales)
2.   Giấy phân tích thành phần (Certificate of analysis), trường hợp không có giấy phân tích thành phần này thì phải cung cấp kết quả khảo nghiệm tại các trung tâm khảo nghiệm có chức năng;
2. Các công việc Topiclaw thực hiện:
2.1 Thiết lập hồ sơ công bố sản phẩm:
- Bản công bố tiêu chuẩn sản phẩm
- Kiểm nghiệm sản phẩm (nếu có)
- Bản Quyết định áp dụng tiêu chuẩn sản phẩm
- Bản Tiêu chuẩn cơ sở
- Nhãn sản phẩm hoặc Dự thảo nhãn sản phẩm

2.2 Tiến hành Công bố tiêu chuẩn sản phẩm:
- Tiến hành nộp hồ sơ công bố tiêu chuẩn sản phẩm tại Cục Vệ sinh an toàn thực phẩm – Bộ Y Tế

3. Thời gian công bố:
-     Thời gian hoàn tất công bố tiêu chuẩn sản phẩm là 15 ngày.
-     Thời hạn hiệu lực của Phiếu tiếp nhận công bố tiêu chuẩn sản phẩm là 03 năm.

Dịch vụ công bố hương liệu thực phẩm là 1 trong những dịch vụ công bố sản phẩm tốt nhất tại topiclaw . Nếu bạn cần biết chỉ tiết hơn hay liên hệ trực tiếp với Topiclaw qua đường dây nóng để được tư vấn miễn phí về các dịch vụ công bố sản phẩm khác.