Thứ Tư, 5 tháng 6, 2013

Quá nhiều câu hỏi trên Topiclaw

Xin chào các bạn ! tôi là +Nguyễn Quang Hiển chuyen phụ trách trả lời các câu hỏi trên Topiclaw do khách hàng hỏi đáp ...

Dạo này tôi liên tục phải trả lời các câu hỏi lặp đi lặp lại về các vấn đề liên quan tới luật doanh nghiệp như thay đổi giám đốc công ty, đăng ký và bảo vệ nhãn hiệu trong phần sở hữu trí tuệ và các vấn đề khác ít hơn như làm sổ hộ khẩu, làm sổ đỏ...

Nhiều khi cảm thấy căng thẳng quá, vừa trả lời câu hỏi trước của khách thì lại có câu hỏi khác ùa đến, tới tấp và tới tấp ...