Chủ Nhật, 16 tháng 6, 2013

Đăng ký sở hữu trí tuệ tại Topiclaw

                               
 Sở hữu trí tuệ là sản phẩm sáng tạo từ đầu óc con người từ những sản phẩm văn, thơ, bài hát, phần mềm máy tính, các phát minh sáng chế .... VÀ các sản phẩm đó cần được đăng ký kiểu dáng công nghiệp , bản quyền, thương hiệu. Topiclaw chuyên đăng ký sở hữu trí tuệ trong đó có các dịch vụ sau:

  Về nhãn hiệu hàng hóa : đăng ký nhãn hiệu, đăng ký logo độc quyền, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cũng như bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa
  Về đăng ký thương hiệu doanh nghiệp : đăng ký thương hiệu, đăng ký logo độc quyền, đăng ký bảo hộ độc quyền.
  Về logo doanh nghiệp : đăng ký logo độc quyền, đăng ký logo cho thương hiệu,
  Về đăng ký sáng chế ...
  Về đăng ký kiểu dáng công nghiệp ...

Việc tìm hiểu về sở hữu trí tuệ và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức về việc bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ của con người và xã hội. Ở phạm vi hẹp hơn, thông qua hiểu biết được tầm quan trọng của quyền SHTT sẽ là cơ sở để các tổ chức, cá nhân đặc biệt là giới doanh nhân phát triển được giá trị các loại hình tài sản trí tuệ của mình, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trước mọi hành vi xâm phạm bất hợp pháp và cạnh tranh không lành mạnh. Từ đó thúc đẩy vấn đề SHTT lên một tầm cao mới trong xu thế phát triển toàn cầu trên mọi lĩnh vực.

Từ việc thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ hợp pháp, Topiclaw cung cấp các dịch vụ liên quan tới sở hữu trí tuệ nhằm giúp các doanh nghiệp trong và ngoài nước bảo vệ tài sản vô hình của mình trước muôn vàn cạnh tranh của thị trường

Nếu bạn cần biết rõ hơn thì xem ở đây