Thứ Hai, 24 tháng 6, 2013

Dịch vụ công bố chất lượng sản phẩm, hàng hóa thủy sản tốt nhất tại Topiclaw

Công bố chất lượng sản phẩm, hàng hóa thủy sản là một trong những dịch vụ công bố sản phẩm tốt nhất tại Topiclaw , sau đây Topiclaw xin được phép đưa yêu cầu và hồ sơ cho việc công bố chất lượng sản phẩm, hàng hóa thủy sản :Hồ sơ công bố tiêu chuẩn sản phẩm:
Đối với thức ăn, thuốc thú y thủy sản:
Đơn đăng ký;
Bản sao có công chứng kết quả khảo nghiệm, thử nghiệm ;
Bản công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa ;
Nhãn sản phẩm hàng hóa công bố;
Tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa công bố kèm theo quyết định ban hành;
Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Yêu cầu :
1.Tổ chức, cá nhân kinh doanh thức ăn thuỷ sản thực hiện quy trình kỹ thuật và đảm bảo vệ sinh thú y, bảo vệ môi trường nước, không khí theo quy định tại mục 6 của Phụ lục 11.
2.Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Nhà xường , kho chứa, trang thi ết bị hệ thống xử lý chất thải của cơ sở sản xuất thức ăn thuỷ sản phải đáp ứng yêu cầu đảm bảo vệ sinh thú y đối với thức ăn nuôi thuỷ sản được sản xuất ra theo quy định của pháp lu ật hiện hành.
Nhà xưởng, kho chứa, trang thi ết bị, hệ thống xử lý chất thải phải đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường nước, không khí theo các tiêu chuẩn Việt Nam quy định.
Sử dụng các loại thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất theo quy định của pháp luật.
3. Trường hợp đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh thức ăn thuỷ sản muốn chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy và công bố hợp chuẩn, hợp quy phải thực hiện các quy định tại điều 9 chương II về chứng nhận hợp chuẩn, điều 13 chương III về chứng nhận hợp quy và điều 15 chương IV về công bố hợp chuẩn.

Địa chỉ và thông tin liên hệ Topiclaw  :

Trụ sở chính Panamax
Lô 32 liền kề 8 Văn Khê, Phường La Khê Quận Hà Đông, Tp Hà Nội
Điện thoại: 04 63251730

Văn phòng HCM City
Số 168 Cô Giang Phường Cô Giang Quận 1 Tp Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08 62763915

Nếu bạn muốn biết chi tiết hơn hãy liên hệ với Topiclaw để được tư vấn trực tiếp về công bố chất lượng sản phẩm, hàng hóa thủy sản và các dịch vụ sản phẩm công bố khác.