Thứ Hai, 24 tháng 6, 2013

Công bố tiêu chuẩn lượng sản phẩm là dịch vụ tốt nhất tại Topiclaw !

    Mỗi sản phẩm khi nhập về hay tự sản xuất đều phải qua thủ tục công bố sản phẩm. Thủ tục công bố sản phẩm là bắt buộc đối với mỗi doanh nghiệp hay cá nhân mỗi khi mang sản phẩm nào đó ra lưu hành toàn quốc. Giấy phép công bố mỗi khi kiểm tra và kiểm nghiệm chất lượng đều rất mất thời gian chính vì điều đó Topiclaw là công ty tư vấn luật tốt nhất sẽ giúp bạn công bố tiêu chuẩn sản phẩm đó một cách nhanh nhất và dưới đây Topiclaw xin được đưa ra hồ sơ và các bước thực hiện sau.

Hồ sơ công bố tiêu chuẩn sản phẩm :

Bản công bố tiêu chuẩn sản phẩm  (theo mẫu).
Bản tiêu chuẩn cơ sở do thương nhân ban hành (có đóng dấu) (theo mẫu)
Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm (theo mẫu).
Nhãn sản phẩm hoặc dự thảo nội dung ghi nhãn sản phẩm phù hợp với pháp luật về nhãn (có đóng dấu của thương nhân hoặc ký tên ghi rõ họ tên nếu thương nhân không có dấu).
Mẫu có gắn nhãn sản phẩm.
Phiếu kết quả kiểm nghiệm (gồm các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu chỉ điểm chất lượng, chỉ tiêu vệ sinh của thực phẩm công bố) do Phòng kiểm nghiệm được công nhận cấp (hoặc Phòng kiểm nghiệm do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chỉ định).Riêng nước khoáng thiên nhiên phải có thêm phiếu kết quả xét nghiệm đối với nguồn nước.
Giấy đăng ký kinh doanh của thương nhân Việt Nam hoặc Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của công ty sản xuất nước ngoài (bản sao công chứng).
Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh, an toàn thực phẩm tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc (bản sao) (đối với các sản phẩm thuộc 10 nhóm thực phẩm có nguy cơ cao).
Bản sao giấy chứng nhận sở hữu nhãn hiệu hàng hoá (nếu có).
Đối với thực phẩm chiếu xạ, thực phẩm biến đổi gen, sản phẩm công nghệ mới hoặc trong thành phần có chứa nguyên liệu có nguồn góc biến đổi gen, chiếu xạ trong hồ sơ công bố phải có bản sao giấy chứng nhận an toàn sinh học, an toàn chiếu xạ và thuyết minh quy trình sản xuất.
Bản sao biên lai nộp phí thẩm định hồ sơ và lệ phí cấp số chứng nhận.

QĐ 178/1999/QĐ-TTg ngày 30/8/1999 về “Quy chế ghi nhãn hàng hóa đối với hàng hóa sản xuất để lưu thông trong nước, hàng hóa xuất nhập khẩu để tiêu thụ tại Việt Nam và hàng hóa sản xuất để xuất khẩu”.
QĐ 95/2000/QĐ-TTg ngày 15/8/2000 về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung ban hành kèm theo QĐ 178/1999/QĐ-TTg.
Thông tư 34/1999/TT-BTM ngày 15/12/1999 về hướng dẫn thực hiện QĐ 178/1999/QĐ-TTg.
Thông tư 15/2000/TT-BYT ngày 30/6/2000 về hướng dẫn ghi nhãn thực phẩm.
Nghị định 74/2000/NĐ-CP ngày 06/12/2000 về Quy định ghi nhãn sản phẩm thay thế sữa mẹ.

Hãy liên hệ trực tiếp cho Topiclaw để được tư vấn miễn phí về các dịch vụ tư vấn tiêu chuẩn sản phẩm công bố khác.