Thứ Sáu, 28 tháng 6, 2013

Thủ tục công bố các loại sản phẩm mất nhiều thời gian và nhiều thủ tục hồ sơ rắc rối !

Dịch vụ công bố sản phẩm là dịch vụ công bố các loại sản phẩm khi doanh nghiệp hay chủ sở hữu muốn lưu hành sản phẩm đó ở trong nước.Các loại sản phẩm như cà phê, sữa, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng ... đều bắt buộc phải công bố kiểm nghiệm chất lượng trước khi đến tay người tiêu dùng.

Quá trình kiểm nghiệm kiểm tra chất lượng sản phẩm thường mất nhiều thời gian có thể 1, 2 tháng đối với việc công bố sữa vì trong sữa có nhiều chất nên cần phải nghiệm bao gồm các nội dung: các chỉ tiêu cảm quan (màu sắc, mùi vị, trạng thái), chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, tiêu chuẩn chỉ điểm chất lượng, chỉ tiêu vệ sinh về hoá lý, vi sinh vật, kim loại nặng; thành phần nguyên liệu và phụ gia thực phẩm; thời hạn sử dụng; hướng dẫn sử dụng và bảo quản; chất liệu bao bì và quy cách bao gói. Bên cạnh đó còn nhiều thủ tục và hồ sơ trước khi công bố :
Giấy đăng ký kinh doanh,
Phiếu kết quả kiểm nghiệm sản phẩm (Certificate Of Analysis): 02 bản chính hoặc sao y chứng thực (về chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu chỉ điểm chất lượng và các chỉ tiêu vệ sinh liên quan),
Nhãn sản phẩm hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm và dự thảo nội dung ghi nhãn phụ (02 bộ nhãn có đóng dấu của thương nhân).
Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng:
Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc;
Trong trường hợp khách hàng cần luật sư tham gia đàm phán, gặp mặt trao đổi với đối tác của khách hàng trong việc Công bố sản phẩm, chúng tôi sẽ sắp xếp, đảm bảo sự tham gia theo đúng yêu cầu;
Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.
Đại diện hoàn tất các thủ tục Công bố sản phẩm cho khách hàng, cụ thể:
Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, Topiclaw sẽ tiến hành soạn hồ sơ xin Công bố sản phẩm cho khách hàng;
Đại diện lên Cơ quan Nhà nước để nộp hồ sơ xin Công bố sản phẩm cho khách hàng;
Đại diện theo dõi hồ sơ và thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng;
Đại diện nhận kết quả là giấy chứng nhận Công bố sản phẩm cho khách hàng;
Khiếu nại quyết định từ chối cấp giấy chứng nhận (Nếu có);


Ở trên là thủ tục và hồ sơ công bố sản phẩm với sữa, và còn rất nhiều sản phẩm khác sẽ khiến bạn mất nhiều thời gian trong quá trình công bố, mà việc công bố sản phẩm là bắt buộc để đánh giá chất lượng sản phẩm. Hãy liên hệ trực tiếp với Topiclaw để bạn có thể thực hiện việc công bố một cách tiết kiệm thời gian và chi phí cho việc công bố sản phẩm