Thứ Tư, 8 tháng 5, 2013

Đắt khách giấy phép phòng cháy chữa cháy ( PCCC )

Xin chào các bạn ! Mình là +Nguyễn Linh , hôm nay được đọc thống kê do anh +Nguyen Dinh gửi về các dịch vụ giấy phép thì thấy có giấy phép PCCC được quan tâm nhiều trong thời gian 1 tháng qua.

Giấy phép PCCC cần thiết khi bạn làm kinh doanh các ngành nghề liên quan tới hóa chất, hoặc gas hoặc quầy bán quần áo, nói chung là những ngành nghề có điều kiện.

Giấy phép pccc cũng được cấp cho các công trình xây dựng lớn, bắt buộc phải đảm bảo an toàn pccc, Topiclaw trong tháng qua đã được khách hàng xây dựng đặc biệt quan tâm tới dịch vụ này, Topiclaw vẫn tiếp tục triển khai và đẩy mạnh dịch vụ xin giấy phép này.

+Nguyễn Linh ghi chép !