Thứ Tư, 10 tháng 4, 2013

Nghĩa vụ của doanh nghiệp khi thành lập công ty


Sau khi quý vị thành lập doanh nghiệp sẽ cần phải thực hiện các công việc sau để tránh phạm luật nhé:
  1. Hoạt động kinh doanh theo đúng ngành nghề mà mình đã đăng ký trong giấy phép đăng ký kinh doanh, bảo đảm điều kiện kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật , khi thực hiện kinh doanh những ngành nghề kinh doanh có đòi hỏi chứng chỉ hành nghề kinh doanh.
  2. Tổ chức công tác kế toán, lập và nộp báo cáo thuế tài chính một cách trung thực, chính xác, rõ ràng và đúng thời hạn theo yêu cầu của pháp luật nhà nước về thuế.
  3. Đăng ký mã số thuế, kê khai nộp thuế, và thực hiện nghiêm túc những ngĩa vụ về tài chính khác theo quy định của luật.
  4. Tuân thủ các quy định của pháp luật về quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tài nguyên môi trường….
  5. Bảo đảm và chịu trách nhiệm về hàng hóa, dịch vụ theo đúng chuẩn và đúng như quy định đã đăng ký trong giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc đã công bố rồi.
  6. Bảo đảm lợi ích của người lao động theo đúng luật lao động quy định, thực hiện các chế độ cho nhân viên như bảo hiểm y tế, bảo hiểm khác cho người lao động theo đúng luật về bảo hiểm.
  7. Thực hiện thống kê theo đúng luật thống kê, báo cáo đầy đủ các thông tin về doanh nghiệp, tài chính của doanh nghiệp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy  định,nếu thông tin có sai, chưa đầy đủ thì phải kịp thời sửa đổi, bổ sung các thông tin đó.
  8. Thực hiện nghiêm túc các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
Chúc các bạn thành công ! +Nguyễn Quang Hiển ghi chép !


Trên blog là ý kiến riêng tư của các luật sư Topiclaw, có thể ban tư vấn có ý kiến khác.
Liên hệ tới Topiclaw để được tư vấn trực tiếp