Thứ Hai, 22 tháng 4, 2013

Công bố thệm 20 bộ hồ sơ mỹ phẩm, 5 bộ thực phẩm nhập khẩu

Vừa hôm nay +Nguyễn Linh đã hoàn thành 25 bộ hồ sơ, trong đó hồ sơ mỹ phẩm chiếm đa số công việc của Linh, việc công bố thực phẩm rất ít cũng bởi nhu cầu thực tế từ thực phẩm và lượng hàng tiêu thụ thực phẩm nhập khẩu trong nước là quá ít.

Một chủ doanh nghiệp tâm sự với Linh: Nếu nhập khẩu mỹ phẩm, lợi nhuận có thể gấp đôi, lượng hàng bán được cũng rất nhanh vì nhu cầu lớn từ khách hàng là nữ, và cả một số nam giới cũng thường xuyên dùng mỹ phẩm để làm đẹp, nhưng với thực phẩm thì nhập khẩu một lô hàng về , thời gian bảo quản ngắn hạn, nếu không bán được thì rất có thể phải bỏ đi cả tỉ đồng. Ngoài ra thực phẩm nhập khẩu thường đắt hơn thực phẩm trong nước, mà khách hàng thì chỉ thích đồ rẻ ngoài chợ nên buôn thực phẩm cũng là một trong các mảng nhiều doanh nghiệp không chú trọng !

Topiclaw cũng thường xuyên nhận được ít các hợp đồng về công bố thực phẩm !

+Nguyễn Linh ghi chep !