Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2013

Quy trình làm việc của Topiclaw

Hôm nay vì chị +Nguyễn Phương Yên nghỉ do bị ốm nên cỗ máy làm việc gặp một chút rắc rối, đó là do quy trình làm việc của Topiclaw cực kỳ chắc chắn và chuyên nghiệp, phân công mỗi người một việc nên việc một người nghỉ thì người kia thế chỗ được nhưng sẽ có những bỡ ngỡ nhất định.

Topiclaw phân công công việc làm nhiều cấp, ban tư vấn chịu trách nhiệm tư vấn cho khách và chốt khách, ban soạn hồ sơ sẽ soạn hợp đồng và lên list các công việc cần làm, ban chạy việc sẽ tiến hành công việc, khi xong việc sẽ đẩy kết quả về cho ban tư vấn để trả khách.

Làm việc theo một quy trình chặt chẽ như vậy sẽ giúp khách hàng tiết kiệm thời gian chờ đợi và giúp công việc trôi chảy theo một guồng việc. Một cá nhân nghỉ việc sẽ phải có người thế chỗ nhưng khổ cái là Topiclaw toàn khách quen, gọi đến là hỏi thẳng tên tuổi luôn nên làm việc sẽ khó cho người hộ làm...

+Nguyễn Quang Hiển ghi chép !