Thứ Bảy, 2 tháng 3, 2013

Nhận được hợp đồng đầu tiên từ công bố phân bón

Trong năm vừa qua Topiclaw đã thực hiện khoảng hơn 20 hợp đồng về công bố phân bón, chủ yếu là các doanh nghiệp đến từ miền tây của Việt Nam.

Trong năm nay, Topiclaw mới nhận được một hợp đồng công bố phân bón tự sản xuất, một doanh nghiệp khá thành công trong vấn đề phân phối các loại phân bón sản xuất trong nước và xuất khẩu, nay doanh nghiệp này tự sản xuất phân bón để cung cấp ra thị trường, nhìn được tiềm năng của thị trường miền nam về phân bón cho lúa và cà phê, Topiclaw đã phối hợp với công ty để công bố phân bón nhằm giúp doanh nghiệp nhanh chóng đưa sản phẩm ra thị trường !

Luật sư Nguyễn Linh ghi chép !