Thứ Ba, 5 tháng 3, 2013

Mỹ phẩm nhập khẩu được công bố nhiều nhất

Lâu lâu mới gặp một vụ công bố mỹ phẩm trong nước, còn lại Topiclaw nhận được hầu hết là công bố mỹ phẩm nhập khẩu.

Các doanh nghiệp dường như đang ồ ạt nhập khẩu mỹ phẩm chuẩn bị cho mùa nắng lên. +Nguyễn Linh nhận được hàng chục cuộc gọi công bố chiều hôm nay cho công bố mỹ phẩm nhập khẩu, quả thực vui nhưng mệt, stresss nặng.

Có một doanh nghiệp không đọc kỹ hướng dẫn của Topiclaw đã xin thiếu cái CFF mà chạy như lon ton, trách mình là làm việc không chuyên nghiệp và hiệu quả. Sau đó được trận xin lỗi vì khách đã không đọc kỹ email hướng dẫn, thật hài hước.

Mỗi quốc gia đều có CFF riêng theo mẫu của họ, nhưng tất cả đều phải nêu được cái ý chung là chứng nhận sản phẩm đó phù hợp tiêu chuẩn và được phép lưu hành trên thị trường đó, ôi thật là mỏi với cái đó. CFF là cái chỗ doanh nghiệp hay sai nhất và mình hay bị khách cáu có nhất.

+Nguyễn Linh  ghi chép !