Thứ Năm, 7 tháng 3, 2013

Công bố thực phẩm vẫn là doanh thu chính

Mình đang nói tới doanh thu chính của mình +Nguyễn Linh .

Kể từ ngày làm việc tại Panamax hầu như doanh thu của mình đến từ dịch vụ công bố thực phẩm, còn công bố mỹ phẩm thì thi thoảng nhận được, còn ngoài ra do chị +Nguyễn Phương Yên care khoản đó nên mình không chú tâm vào.

Công bố thực phẩm có khó hơn công bố mỹ phẩm ở chỗ yêu cầu phải có giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm, doanh nghiệp không vướng mắc ở điểm này là mấy vì nó có thể xin sau khi công bố sản phẩm.

Hôm nay mình không nhận được vụ công bố thực phẩm nào nhưng lại nhận được vài cuộc thoại thành lập công ty, kể ra cũng có cái để làm mà không phải ngồi chay tám chuyện.

+Nguyễn Linh  ghi chép !