Thứ Sáu, 8 tháng 3, 2013

Đăng ký mã vạch - một ngày mệt mỏi với Linh

Hôm nay mùng 8/3 ấy thế mà khách chả "tha" cho +Nguyễn Linh . Vừa rồi lại chốt được hợp đồng đăng ký mã vạch với một doanh nghiệp là khách quen của công ty.

Phải nói Topiclaw có nhiều khách quen quay lại sử dụng dịch vụ, có những khách làm với chị Yên, chị Hằng đến lần thứ 3 thứ 4 rất nhiều, như vậy cũng thấy Linh đang được may mắn cộng tác với một công ty luật rất uy tín với khách hàng.

Lý do quay lại của khách cũng là do chất lượng phục vụ của Topiclaw, và cũng là do chính sách khuyến mại mỗi khi khách hàng cũ quay lại, thế nên các khách hàng thân thiết cứ nhiều lên, bảng kê khách hàng thân thiết đã sang nhiều trang mới rồi và có thể tiếp tục dài thêm nữa.

Lại nói về việc đăng ký mã vạch cho sản phẩm, các doanh nghiệp sản xuất hiện nay đã quan tâm nhiều tới đăng ký sở hữu trí tuệ và đăng ký mã vạch cho sản phẩm nhằm phát triển sản phẩm một cách an toàn trên thị trường đầy cạnh tranh khốc liệt hiện nay !

+Nguyễn Linh ghi chép !