Thứ Sáu, 18 tháng 1, 2013

Đăng ký lưu hành miếng chống dầu tràn

Topiclaw đã triển khai thành công công bố chất lượng và công bố lưu hành vải chống dần tràn và miếng thấm dầu cho một công ty nhập khẩu vật tư và máy móc tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Miếng chắn dầu và miếng vải thấm dầu trước khi được lưu hành trên thị trường phải được công bố lưu hành, sau đó mới được lưu hành rộng rãi trên thị trường. Topiclaw có nhiều chuyên viên có kinh nghiệm, trải qua thực tế nhiều nên có thể hỗ trợ bạn trong vấn đề công bố lưu hành sản phẩm.

Nếu bạn đang vướng mắc thu tục hồ sơ có thể liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp hoàn toàn miễn phí !