Thứ Ba, 18 tháng 12, 2012

Thực phẩm nào phải công bố tiêu chuẩn chất lượng?

Danh mục thực phẩm bắt buộc công bố tiêu chuẩn


Nhóm 1: Thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, thuốc lá điếu, nguyên liệu thực phẩm được sản xuất trong nước và nhập khẩu nhằm kinh doanh và tiêu thụ tại Việt Nam

1. Danh mục thực phẩm bắt buộc công bố tiêu chuẩn

- Nhóm 1: Thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, thuốc lá điếu, nguyên liệu thực phẩm được sản xuất trong nước và nhập khẩu nhằm kinh doanh và tiêu thụ tại Việt Nam

- Nhóm 2: Sản phẩm liên quan đến an toàn thực phẩm (dụng cụ chứa đựng và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm, nguên liệu chính để sản xuất ra các sản phẩm này)


- Sản phẩm sản xuất trong nước, có mục đích xuất khẩu, công bố tiêu chuẩn sản phẩm tại cơ quan nhà nước thẩm quyền theo yêu cầu của nước nhập khẩu

2. Thực phẩm không bắt buộc công bố tiêu chuẩn: Các sản phẩm thực phẩm có chất lượng không ổn định, sản phẩm bao gói đơn giản để sử dụng trong ngày và các sản phẩm sản xuất theo thời vụ, theo đơn đặt hang ngắn hạn có thời gian sử dụng dưới 10 ngày theo điều kiện môi trường bình thường