Thứ Ba, 18 tháng 12, 2012

THỦ TỤC GIA HẠN CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM

Thương nhân gia hạn lại số chứng nhận sau 03 năm kể từ ngày được ký cấp số chứng nhận hoặc gia hạn. Quý vị và các bạn nếu vướng mắc thủ tục hồ sơ có thể liên hệ TOpiclaw dể được tư vấn thêm và hoàn toàn miễn phí !

HỒ SƠ GIA HẠN CÔNG BỐ GỒM: Hồ sơ lập thành 02 bộ, mỗi bộ gồm:

Công văn xin gia hạn Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm.
Bản tiêu chuẩn cơ sở đã công bố lần trước (bản gốc hoặc bản sao công chứng)
Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm đã cấp trong lần công bố trước (bản gốc hoặc bản sao công chứng).
Phiếu kết quả xét nghiệm định kỳ (do thương nhân tự gửi mẫu hoặc do cơ quan kiểm tra lấy mẫu tại cơ sở sản xuất, phân phối gửi cơ quan thử nghiệm được công nhận hoặc được chỉ định của Việt Nam cấp).
01 mẫu có nhãn sản phẩm sản phẩm đang lưu hành.
Giấy chứng nhận cơ sở thực phẩm đủ điều kiện vệ sinh chung do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp (bản sao).
Bản sao biên lai nộp phí thẩm định hồ sơ và lệ phí cấp số chứng nhận.

THỜI GIAN XÉT DUYỆT

Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.