Chủ Nhật, 23 tháng 12, 2012

Đăng ký kinh doanh là gì ?

Đăng ký kinh doanh là thủ tục phải tiến hành để thành lập doanh nghiệp. Những người sáng lập doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký kinh doanh theo quy định tới Cơ quan đăng ký kinh doanh để được ghi nhận các vấn đề quan trọng của một doanh nghiệp gồm:

- Tên doanh nghiệp.

- Trụ sở chính của doanh nghiệp.

- Ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

- Vốn điều lệ, Vốn đầu tư và Tỷ lệ góp vốn trong doanh nghiệp.

- Thông tin của Chủ sở hữu công ty; của các Thành viên sáng lập, Cổ đông sáng lập.

- Thông tin của Người đại diện theo pháp luật.

- Thông tin về các Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Địa điểm kinh doanh (nếu có).