Thứ Bảy, 10 tháng 11, 2012

VPBank đã được tăng vốn điều lệ lên 5.770 tỷ đồng

Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) cho biết, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ của Ngân hàng từ 5.050 tỷ đồng lên 5.700 tỷ đồng.

Phần vốn tăng thêm này được là từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ theo phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên VPBank năm 2012 thông qua.

VPBank đang tiến hành các thủ tục báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định và sẽ thông báo tới các cổ đông thời điểm chốt danh sách cổ đông để tăng vốn điều lệ sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo đã nhận đủ tài liệu báo cáo của VPBank.

Theo VPBank, số vốn được tăng thêm lần này sẽ được Ngân hàng nâng cao năng lực hoạt động nhằm thực hiện kế hoạch tăng trưởng năm 2012; nâng cao năng lực tài chính và cạnh tranh; đầu tư vào trang thiết bị, cơ sở vật chất để nâng cao chất lượng dịch vụ và hoạt động kinh doanh...

Với kết quả hoạt động tăng trưởng liên tục và lành mạnh, VPBank vẫn không ngừng củng cố năng lực tài chính để thực hiện chiến lược phát triển, trở thành một trong 5 ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu tại Việt Nam.