Thứ Hai, 26 tháng 11, 2012

Tư vấn công bố sản phẩm rẻ tại Hà Nội và TP HCM

Vệ sinh an toàn thực phẩm đang ngày càng trở thành một trong những điểm nóng đáng quan tâm của xã hội và tác động lớn đến sức khỏe của người tiêu dùng. Do đó để quản lý vấn đề này nhà nước ta đã đưa ra 10 loại thực phẩm có nguy cơ cao, theo đó cá nhân, tổ chức nào sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải xin giấy phép Vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) theo quy định.

• Tiêu chí để đánh giá một cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đủ điều kiện VSATTP (Xem tại đây…)
• Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP (Xem tại đây…)
• Thủ tục và quy trình xin cấp giấy phép VSATTP (Xem tại đây …)
• Lệ phí xin cấp giấy phép VSATTP (Xem tại đây …)
• Công bố chất lượng thực phẩm trong nước (xem chi tiết tại đây…)
• Công bố chất lượng thực phẩm nhập khẩu (xem chi tiết tại đây…)
• Công bố thực phẩm chức năng (xem chi tiết tại đây…)