Thứ Sáu, 30 tháng 11, 2012

Kiểm nghiệm sản phẩm miễn phí

TỪ ngày 30/11/2012 đến hết ngày 01/02/2012 Topiclaw triển khai dịch vụ kiểm nghiệm sản phẩm, bước đầu chúng tôi kiểm nghiệm miễn phí tất cả các sản phẩm cho taats cả đối tượng doanh nghiệp !
Các bạn có thể xem chi tiết tại đây !