Thứ Hai, 8 tháng 10, 2012

Thuê dịch vụ quản lý nguồn nhân lực ở bên ngoài

Đối với rất nhiều chủ doanh nghiệp nhỏ, việc xử lý vô số các trách nhiệm của người sử dụng lao động-từ việc thiết lập những chế độ thù lao hấp dẫn đến việc tuân thủ các các quy định luôn thay đổi của chính phủ là điều khá phức tạp. Không giống các doanh nghiệp lớn, các doanh nghiệp nhỏ thường không thể chi phí cho một phòng quản lý nhân sự riêng để xử lý các vấn đề này. Vì vậy, trách nhiệm này thường đổ xuống vai người chủ, người mà có thể không có cả thời gian lẫn kinh nghiệm để thực hiện các công việc này một cách có hiệu quả.

Một lựa chọn ngày càng phổ biến trong các doanh nghiệp nhỏ là chuyển các trách nhiệm về quản lý nhân lực cho Tổ chức người sử dụng lao động chuyên nghiệp (Professional Employer Organization-PEO). Các tổ chức này có các chuyên gia về nguồn nhân lực có thể cung cấp các dịch vụ hỗ trợ đa dạng với chi phí không cao. Họ thường cung cấp các dịch vụ liên quan tớI quản lý nguồn nhân lực bao gồm các quyền lợi, tuân thủ qui định của chính quyền, quản lý trách nhiệm của người sử dụng lao động, trả lương và quản lý lao động, đào tạo và phát triển.

Để cung cấp các dịch vụ này, PEO cần phải thiết lập mối quan hệ cùng quản lý lao động với doanh nghiệp và người lao động. Mối quan hệ có tính hợp đồng này cho phép PEO nắm được và chia sẻ rất nhiều trách nhiệm và rủi ro với người sử dụng lao động. POE tiếp nhận việc quản lý lao động của doanh nghiệp để giúp cho chủ doanh nghiệp có thể rảnh rỗi tập trung tốt nhất vào những khâu quan trọng nhất trong hoạt động của doanh nghiệp.


Topiclaw is the registed brand of Panamax JSC