Thứ Tư, 10 tháng 10, 2012

Mẫu lưu hồ sơ kỷ luật nhân viên

Khi bạn tiến hành kỷ luật nhân viên, nhất thiết bạn phải lập hồ sơ lưu lại mọi bước của sự việc. Một hồ sơ tốt bao gồm: chi tiết sự việc hay hành vi vi phạm dẫn đến quyết định kỷ luật, các yếu tố khách quan xung quanh cuộc gặp của bạn với nhân viên và những điều bạn đã nói tại cuộc gặp về kỳ vọng của bạn đối với hành vi của nhân viên trong tương lai.

Hồ sơ này có thể phục vụ nhiều mục đích. Nếu tình trạng vi phạm kỷ luật lao động trong doanh nghiệp của bạn có tính cục bộ, hồ sơ giúp bạn lưu trữ thông tin đầy đủ về từng nhân viên. Việc sử dụng một mẫu thống nhất giúp chứng tỏ sự nhất quán trong thực hiện chế độ kỷ luật của bạn. Nó có thể chứng minh những quyết định của bạn không có tính định kiến. Và nếu một nhân viên không sửa chữa hành vi của mình mặc dù bạn đã rất nỗ lực, bạn cũng có đầy đủ tài liệu để viện chứng cho việc sa thải nhân viên đó.

File đi kèm bao gồm một mẫu đơn giản lưu những quyết định kỷ luật bạn đã thực hiện. Việc lưu trữ này sẽ phát huy tác dụng nhiều nhất nếu bạn nhập ngay vào mẫu mỗi lần ra quyết định của mình cho dù dưới hình thức một cuộc nói chuyện hay một thông báo bằng văn bản chính thức.

File này dưới dạng RTF có thể sử dụng với phần lớn các chương trình xử lý văn bản chạy trong môi trường Windows.