Thứ Tư, 10 tháng 10, 2012

Mẫu lấy thông tin phản hồi về sự thoả mãn của nhân viên với công việc

Tinh thần làm việc của nhân viên kém có thể bắt nguồn từ những mâu thuẫn ở nơi làm việc ví dụ nhân viên không thích người quản lý mình hay cảm thấy đóng góp của họ không được đánh giá thoả đáng. Đôi khi rất khó tìm ra gốc rễ vấn đề. Trong nhiều trường hợp, cách giải quyết tốt nhất là đối thoại trực tiếp với nhân viên để tìm ra nguyên nhân.

Việc này có thể đặt bạn và nhân viên của bạn vào tình huống khó xử. Nhưng mặt khác, bạn lại nắm được những thông tin có giá trị để nâng cao hơn mức độ hài lòng với công việc của nhân viên. Rất có thể bạn sẽ phát hiện rằng những việc do mình làm đã trở thành nguyên nhân của những vấn đề trục trặc này. Nếu nhân viên gặp những vấn đề tương tự, họ có nên thẳng thắn phê bình một cách trung thực để rồi bị trù úm hay nên giữ im lặng?