Thứ Tư, 10 tháng 10, 2012

Kỷ luật của nhân viên: 10 bước để đưa ra nhận xét về hiệu quả công việc của nhân viên

Nhiều chủ doanh nghiệp thấy khó đưa ra nhận xét với nhân viên không hoàn thành tốt công việc. Khó có thể đưa ra lời phê bình có tính xây dựng với hy vọng nhân viên sẽ tiến bộ hơn. Bạn luôn muốn tránh rơi vào tình thế đối đầu với nhân viên. Nhưng phải đối mặt với nó, một nhân viên tồi sẽ không thể làm việc tốt hơn nếu không được nhắc nhở nâng cao hiệu quả công việc. Nếu bạn đưa ra nhận xét tập trung vào kết quả kỳ vọng của công việc chứ không phải soi vào những yếu kém của nhân viên thì nhận xét của bạn có thể có kết quả tích cực.

File kèm theo tóm tắt quá trình gồm 10 bước để cung cấp thông tin phản hồi cho nhân viên về cách thức nâng cao chất lượng công việc của họ. Trọng tâm là đào tạo nhân viên làm việc tốt hơn. Nếu bạn có kế hoạch trước thì bạn sẽ dễ biết được mục đích của mình trong cuộc gặp mặt trực tiếp với nhân viên và tập trung vào nội dung làm việc để đạt được mục đích đó.
File này dưới dạng RTF có thể sử dụng với phần lớn các chương trình xử lý văn bản chạy trong môi trường Windows.

Topiclaw is the registed brand of Panamax JSC