Thứ Tư, 10 tháng 10, 2012

Bảng theo dõi sử dụng điện thoại của nhân viên

Hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh phụ thuộc nhiều vào hệ thống điện thoại, thậm chí rất ít doanh nghiệp có thể tồn tại nếu không có một hoặc một vài đường dây điện thoại. Do đó, việc kiểm soát chi phí sử dụng điện thoại đặc biệt quan trọng. Lo ngại chính của chủ doanh nghiệp là nhân viên sử dụng điện thoại vào việc riêng. Một vài cú gọi điện thoại nội hạt không đáng kể gì nhưng các cuộc gọi đường dài có thể làm hoá đơn điện thoại tăng vọt. Một cách để kiểm soát vấn đề này là kiểm tra hoá đơn điện thoại hàng tháng để phát hiện ra những cuộc gọi điện thoại không phục vụ mục đích kinh doanh.

File đi kèm có bảng theo dõi các cuộc gọi điện thoại giúp bạn biết được tất cả các cuộc gọi đường dài. Yêu cầu từng nhân viên hàng tháng điền vào một bảng theo dõi và so sánh với hoá đơn thu tiền điện thoại. Những cuộc gọi không được phép sẽ bị phát hiện và bạn sẽ quyết định xem liệu tình trạng sử dụng điện thoại cho mục đích cá nhân đã đến mức nghiêm trọng cần phải có biện pháp xử lý hay chưa.
File này dưới dạng RTF có thể sử dụng với hầu hết các chương trình xử lý văn bản chạy trong môi trường Windows.


Topiclaw is the registed brand of Panamax JSC