Thứ Sáu, 14 tháng 9, 2012

Danh mục những vấn đề cần lưu ý khi thuê thiết bị


Lợi ích: Danh mục những vấn đề cần lưu ý khi thuê thiết bị liệt kê các vấn đề cần lưu ý khi phải đàm phán thuê thiết bị. Danh mục đầy đủ này là để giúp xác định các điều khoản cần xử lý khi thuê thiết bị và cảnh báo những vấn đề cụ thể liên quan đến các điều khoản thuê thiết bị.
Mô tả file:File có hai trang tài liệu dưới dạng RTF có thể sử dụng được với hầu hết các chương trình xử lý văn bản chạy trong môi trường Windows.
Đặc điểm: Bao gồm:
  • danh mục chi tiết các điều khoản khi thuê thiết bị như phương án gia hạn hợp đồng, điều khoản bảo hiểm và chi phí chấm dứt hợp đồng
  • các câu hỏi với mỗi nội dung mà bạn phải tự hỏi và trả lời khi xem xét một hợp đồng thuê thiết bị hay khi yêu cầu luật sư dự thảo hợp đồng

Attachments:
Danh mục những vấn đề cần lưu ý khi thuê thiết bị.